Kontakt

Dyrektor

Tomasz Sikorski - Dyrektor OSiR „Skałka”

 • tel. 32 2455 – 900 w. 22
 • sekretariat@osir-skalka.pl

Dział Administracji, Marketingu i Promocji 

Jolanta Jasicka - Kierownik Działu

 • tel.: 32 2455 900 w. 31
 • e-mail: j.jasicka@osir-skalka.pl

Barbara Matusik – starszy referent

 • tel. 32 2455 – 900 w. 21
 • e-mail: b.matusik@osir-skalka.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. kadr

Małgorzata Jurczyńska – starszy specjalista d/s kadrowych

 • tel. 32 2455 – 900 w. 23
 • e-mail: m.jurczynska@osir-skalka.pl

Agnieszka Czapla - pomoc administracyjna

Dział Techniczno – Remontowy

Janusz Kluge – p.o. Kierownik Działu

 • tel. 32 2455 – 900

Dział Księgowości

Elżbieta Augustyn – Komandera – główny księgowy

 • tel. 32 2455 – 900 w. 30
 • e-mail: e.augustyn@osir-skalka.pl

Danuta Klóska – starsza księgowa - kasjer

Wioletta Mieruńska - księgowa

Ewelina Flis - pomoc administracyjna 

Magdalena Kozłowska - pomoc administracyjna

 • tel. 32 2455 – 900 w. 24
 • e-mail: ksiegowosc@osir-skalka.pl       

Dział Sportu, Rekreacji i Imprez

Damian Kuchna – kierownik działu

 • tel. 32 2455 – 900 w. 25
 • e-mail: d.kuchna@osir-skalka.pl

Grzegorz Gabor – menedżer sportu

 • tel.: 32 2455 – 900, w. 25
 • e-mail: g.gabor@osir-skalka.pl         

Robert Bakoś – instruktor rekreacji ruchowej

 • tel. 32 2455 – 900 w. 25
 • e-mail: r.bakos@osir-skalka.pl

Mateusz Kaiser - instruktor sportu

 • tel. 32 2455 – 900 w. 32

Dział Pływalń

Marek Stebnicki - kierownik - gospodarz obiektu

 • basen kryty przy ul. Zubrzyckiego 38, tel.: 32 241 26 40
 • basen ekologiczny przy Alei Parkowej 15, tel. 786 810 338
 • e-mail: basen@osir-skalka.pl